Wybory Prezydium KRPUT

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie został wybrany przewodniczącym KRPUT w kadencji 2016-2020. Rolę wiceprzewodniczących będą pełnić: prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej oraz prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik z Politechniki Gdańskiej.
Uczelnie techniczne będą uczestniczyć w realizacji projektu "One road one belt"

Podczas Forum polskich i chińskich rektorów w Pekinie w maju 2016 r. KRPUT oraz konsorcjum pekińskich uczelni Beijing Tech podpisały memorandum o współpracy, dotyczące m. in. realizacji projektu „Jednego pasa i jednego szlaku”.
III edycja Targów Projektów Akademickich

Wydarzenie jest kierowane do młodych naukowców, którzy mają pomysł na wykorzystanie swojej wiedzy i nowoczesnych technologii w kreatywny sposób. Nad targami, które zaplanowano na 17 maja na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, objął patronat m.in. KRPUT.
KRPUT objął patronatem konkurs „Student-wynalazca”

Do 31 stycznia można zgłaszać prace w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”., organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Patronat nad konkursem objął m.in. KRPUT.
KRPUT patronuje akcji „Dziewczyny na Politechniki!”

Członkowie KRPUT zadecydowali o objęciu patronatem akcji „Dziewczyny na Politechniki!”, organizowanej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. W tym roku Dzień otwarty Tylko Dla Dziewczyn na uczelniach technicznych zaplanowano na 7 kwietnia.
INNO-TECH EXPO pod patronatem KRPUT

W dniach 27-28 października w Kielcach zaplanowano IV edycję Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO. KRPUT po raz kolejny będzie sprawował patronat nad tym wydarzeniem.
Rektorzy KRPUT na Forum Akademickim w Portugalii

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) wzięła udział w Międzynarodowym Forum Akademickim w Portugalii. Podczas trzydniowej konferencji (12-14 października) dyskutowano na temat współpracy nauki z przemysłem, wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz wymianie studentów i kadry akademickiej.
KRPUT zacieśnia współpracę z uczelniami z Ukrainy

Będą tworzyć konsorcja naukowo-badawcze, rozwijać programy podwójnego dyplomowania i wzmacniać wymianę kadry naukowej i studentów. Uczelnie KRPUT podpisały w Kijowie porozumienie z ukraińskimi politechnikami, które ma promować innowacje, wdrożenia oraz nowoczesną edukację.
Współpraca z Portugalią

Rada Koordynująca Uczelni Technicznych w Portugalii (CCISP) została partnerem KRPUT.
Przewodniczący KRPUT profesor Tadeusz Więckowski oraz profesor Joaquim Mourato, przewodniczący CCISP podpisali deklarację o współpracy podczas I Międzynarodowego Forum Akademickiego w Opolu.
Najważniejsze kierunki działań KRPUT w latach 2012-2016
- wystąpienie prof. Tadeusza Więckowskiego.

Wszystko skazuje na to, że w najbliższych latach dotacja stacjonarna na działalność dydaktyczną nie będzie rosła. Dodatkowo, biorąc pod uwagę niż demograficzny i nie malejącą liczbę miejsc dla studiujących bezpłatnie, uczelnie, które swoje budżety wspomagały studiami płatnymi, będą miały coraz większe kłopoty z ich dopięciem. Dotyczyć to będzie przede wszystkim tych szkół wyższych, które nie oferują wysokiej jakości kształcenia. Będą one próbowały – a obserwuje się to już obecnie – sięgać do środków na działalność stacjonarną.
Logo PWr w kadencji 2012 - 2016
serwer KRPUT jest utrzymywany
na Politechnice Wrocławskiej