• mapa serwisu
 

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych to dobrowolne stowarzyszenie rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne. O zaliczeniu do grona uczelni technicznych decydują posiadane przez uczelnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk technicznych przynajmniej na jednym wydziale lub uprawnienia równorzędne.

KRPUT działa od 1989 roku. Konferencja pierwotnie działała pod nazwą Autonomicznej Konferencji Rektorów Wyższych Szkół Technicznych, a następnie pod obecną nazwą od roku 1996. KRPUT jako jedna z konferencji określonego typu szkół wyższych jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), przewodniczący KRPUT wchodzi w skład prezydium KRASP.

Przewodniczącymi KRPUT byli kolejno:

Przewodniczącymi KRPUT byli kolejno:
prof. Edmund Wittbrodt - rektor Politechniki Gdańskiej,
prof. Mirosław Handke - rektor Akademii Górniczo-Hutniczej,
prof. Jerzy Woźnicki - rektor Politechniki Warszawskiej,
prof. Ryszard Tadeusiewicz - rektor Akademii Górniczo-Hutniczej,
prof. Jerzy Dembczyński - rektor Politechniki Poznańskiej,
prof. Jan Krysiński - rektor Politechniki Łódzkiej,
prof. Antoni Tajduś – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej,
prof. Tadeusz Więckowski - rektor Politechniki Wrocławskiej.

Obecnie funkcję przewodniczącego KRPUT w kadencji 2016-2020 pełni prof. Tadeusz Słomka – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej.

All rights reserved © 2016 Akademia Górniczo-Hutnicza