• mapa serwisu
 

Współpraca międzynarodowa

BEJING TECH, CHINY

Rada Koordynująca Uczelni Technicznych w Portugalii (CCISP) została partnerem KRPUT 15 października 2013 r. Przewodniczący KRPUT profesor Tadeusz Więckowski oraz profesor Joaquim Mourato, przewodniczący CCISP podpisali deklarację o współpracy podczas I Międzynarodowego Forum Akademickiego w Opolu.

Porozumienie zostało podpisane z myślą o zacieśnieniu polsko-portugalskiej współpracy akademickiej: zwiększeniu wymiany studentów oraz pracowników naukowych i dydaktycznych, większej liczbie wspólnych projektów naukowo-badawczych, wspólnych programach studiów, organizacji konferencji, seminariów i szkoleń, wymianie doświadczeń związanych ze specyfiką rynków akademickich oraz wyznaczeniu perspektyw i nowych trendów działań w obszarze edukacji technicznej w Polsce i Portugalii.

Więcej o CCISP można przeczytać tutaj.

 


SWRUTU, UKRAINA

Szefowie organizacji skupiających polskie i ukraińskie uczelnie techniczne współpracują od 24 kwietnia 2014 r. Porozumienie w Kijowie podpisali: przewodniczący Konferencji KRPUT, prof. Tadeusz Więckowski oraz przewodniczący Stowarzyszenia Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy (SRWUTU), prof. Michailo Zgurovsky.

Umowa zakłada m.in. tworzenie wspólnych konsorcjów naukowo-badawczych, zwiększenie wymiany naukowców i studentów, a nawet wspólne badania kosmiczne. Głównym celem podpisanego porozumienia ma być doprowadzenie do lepszego wykorzystania osiągnięć naukowców z Polski i Ukrainy dla rozwoju nauki i gospodarki obu krajów. Uczelnie planują realizacją wspólnych projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków programu Horyzont 2020.


CCISP, PORTUGALIA

Rada Koordynująca Uczelni Technicznych w Portugalii (CCISP) została partnerem KRPUT 15 października 2013 r. Przewodniczący KRPUT profesor Tadeusz Więckowski oraz profesor Joaquim Mourato, przewodniczący CCISP podpisali deklarację o współpracy podczas I Międzynarodowego Forum Akademickiego w Opolu.

Porozumienie zostało podpisane z myślą o zacieśnieniu polsko-portugalskiej współpracy akademickiej: zwiększeniu wymiany studentów oraz pracowników naukowych i dydaktycznych, większej liczbie wspólnych projektów naukowo-badawczych, wspólnych programach studiów, organizacji konferencji, seminariów i szkoleń, wymianie doświadczeń związanych ze specyfiką rynków akademickich oraz wyznaczeniu perspektyw i nowych trendów działań w obszarze edukacji technicznej w Polsce i Portugalii.

Więcej o CCISP można przeczytać tutaj.

All rights reserved © 2016 Akademia Górniczo-Hutnicza